Obchodní podmínky B2C

Naše obchodní podmínky

Zde najdete důležité informace o nákupech u Zfishing Sport Wholesale s.r.o..

Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7
155 00, Prague
Czech republic
IČ: 03798496, Dič: CZ03798496
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 237961.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1. Uzavření kupní smlouvy:

Kliknutím na tlačítko „KOUPIT“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které musíte zaplatit. Zboží nesmí vykazovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží.

2. Pokyny k odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 20 dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení uplyne po 20 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás kontaktovat na adrese nebo skrze online webový formulář zde

Adresa:
Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7
155 00, Praha 5 - Stodůlky
E-mail: reklamace@zfishingsport.cz
Tel: +420 235 311 522

o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, e-mailem nebo online). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení na email: reklamace@zfishingsport.cz

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na doručení a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.

Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 20 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

Vzorový reklamační formulář ke stažení zde
Tento formulář vyplňte a pošlete, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7
155 00, Praha 5 - Stodůlky
E-mail: reklamace@zfishingsport.cz
Tel: +420 235 311 522

3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 20 dní od převzetí zboží:

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží na dobu 20 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 20 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání. V případě, že máte zboží, které je v pevném obalu a je nutné pro vyzkoušení obal porušit, jako např. plastové blistry, můžete vrátit zboží výjimečně v nepůvodním obalu.

Smluvně sjednanou dobrovolnou zárukou vrácení nejsou dotčena Vaše zákonná práva a nároky. Zejména můžete beze změn využít své zákonné právo na odstoupení a svá zákonná záruční práva.

5. Doprava:

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

Dodací lhůty

U každého zboží skladem nebo skladem u dodavatele uvádíme konkrétní dodací lhůtu  ve smyslu:

 • Zboží lze vyzvednout v naší prodejně: "datum"
 • Zboží lze doručit kamkoliv do ČR: "datum"


V případě osobního odběru Vám v okamžiku připravení objednávky dorazí informační email a sms s možnostmi vyzvednutí.

Všechny termíny dodání uvedené nejsou z naší strany garantovány a nijak vymahatelné. Přesný termín doručení totiž může ovlivnit přepravní služba, která zásilku doručuje. Problémy s doručením na straně této přepravní společnosti bohužel nejsme schopni ovlivnit. Z naší strany je garantováno pouze odeslání zásilky a nebo termín osobního vyzvednutí u nás na provozovně.

V případě, kdy kupující objedná zboží uvedené jako "Skladem" a prodejce jej nebude mít fyzicky skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

6. Záruka:

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové, nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte nám stížnost ohledně takového poškození a to ihned po prohlídce zboží po jeho převzetí. Nároky z vad dodaného zboží (reklamace) se uplatňují u nás jakožto prodávajícího s využitím následujících kontaktů:

Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7
155 00, Praha 5 - Stodůlky
E-mail: reklamace@zfishingsport.cz
Tel: +420 235 311 522

6.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
 2. zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat pro vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí. To neplatí pro:

 1. vady u věci prodávané se slevou, jde-li o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. běžné opotřebení;
 3. u použité věci vady odpovídající míře běžného užívání nebo opotřebení, kterou věc měla v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Vady spotřebního zboží můžete uplatnit do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Pokud je však na zboží uvedeno datum spotřeby, je záruční doba zkrácená a končí k datu uvedenému na obalu. Berete na vědomí, že pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.

Nelze uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží, nebo jestliže jste vadu způsobili sami.

Pokud je vada zjištěna u zlevněného/použitého zboží, lze poskytnout spíše přiměřenou slevu než nárok na výměnu.

6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

 1. požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 2. požadovat odstranění vady opravou;
 3. získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvolíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při včasné prohlídce a vynaložení dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při dostatečné péči zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží odevzdáno.

Máte-li nárok na odstranění vady, máte též nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Toto právo je vůči nám třeba uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady.

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy vám je zboží odevzdáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

7. Náklady na dopravu vždy hradí zákazník. Výjimkou je doprava zdarma nad 1000 Kč,

8. Platba:

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím:

Kreditní karty (Mastercard nebo Visa)
Dobírkou
Převodem

Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby.

Platba kreditní kartou:

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.

Platba dobírkou:

Platíte kurýrovi částku uvedenou na faktuře při doručení a převzetí zásilky. V případě zrušení smlouvy v souladu s bodem 2 se vrácení peněz provádí bankovním převodem. K tomu potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu, které lze snadno a bezpečně uložit do zákaznického účtu. Vyhrazujeme si právo vystavit dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží, pokud nebudou po opakovaných připomenutích zadány žádné informace o bankovním účtu.

9. Ceny:

Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

10. Výhrada vlastnictví:

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

11. Elektronická komunikace:

Souhlasíte s tím, že komunikace související s Vaší smlouvou může probíhat elektronicky.

12. Mimosoudní řešení sporů:

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob:

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.

14. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

15. Práva k fotografiím:

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti Zfishing Sport Wholesale s.r.o. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

16. Informace o prodávajícím:

Fakturační adresa:
Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/10
158 00, Praha 5
IČ: 03798496, Dič: CZ03798496
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 237961.

 

Vzorový reklamační formulář ke stažení zde

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies